Art Gallery available for you!

Ekta Art 16th
Ekta 16th4th August 2019 Swami Samarth Hall, Near Mukund Company, Digha, Navi Mumbai
Ekta Art 15th
Ekta 15th7th July 2019 Vadarpada Road No. 1 Ruchi Priya Developer Hall, Kandivali (E), Mumbai
Ekta Art 14th
Ekta 14th22nd June 2019 Prerna Vidyalaya Sonawale, Murbad, Thane, Maharashtra pin-421402
Ekta Art 13th
Ekta 13th22nd June 2019 Samaj Mandir, Rampur, Murbad, Thane, Maharashtra pin-421402
Ekta Art 12th
Ekta 12th10th June 2019 Utkarsh Mandir Shikshan, Prasarak Mandal, Malkani Estate, Malad (E)
Ekta Art 11th
Ekta 11th30th March 2019 Shree Santhoshi Mata Sabhagruh, Kalyan Gram Society, V.P Road, Andheri (W)
Ekta Art 10th
Ekta 10th27th March 2019 School Building No. 3C, Andheri, United Co-op, Housing Society, V.P Road, Andheri (W)
Ekta Art 9th
Ekta 9th25th Jan 2019 Holy Mary English Medium School Shivam Apartment, Bilalpada, Nallasopara (E)
Ekta Art 8th
Ekta 8th5th Sept 2018 Anudanik Prathmik Ashram Shala, Maan. Taluka - Vikramgad, District - Palghar
Ekta Art 7th
Ekta 7th14th June 2018 St. Paul Lauthuran Church, Manju Wadi, Dharavi, Mumbai
Ekta Art 6th
Ekta 6th9th June 2018 Utkarsh Mandir Shikshan Prasarak Mandal, Pushpa Park, Malad East, Mumbai- 97
Ekta Art 5th
Ekta 5th26th May 2018 Vatsalya Trust, Hall, Manicha Pada, Asangaon, Shahapur, Thane- 421601